Back to top

Kik vagyunk és mit akarunk? 4. rész

Medgyesi RMDSZ Szervezet: 

 

Folytatjuk a kollegák bemutatkozási folyamatát, most az RMDSZ munkatársai kerülnek sorra. A sorozat lényege az, hogy mindenki megismerje a tevékenységi körünket és belátást lehessen nyerni a Millennium-Házban működő szervezetek életében, egyszóval a közösségszervezés háttereiben tevékenykedők szemével látni mindazt, ami zajlik a medgyesi és Szeben megyei magyar közösségért.

 

Lukács Gyöngyi vagyok, a medgyesi Gyöngyvirág néptánccsoport egyik alapítója, vezetője. Jelenleg a medgyesi Millennium-Házban dolgozom a Szeben megyei RMDSZ irodavezetőjeként. 

Medgyesen élek, férjemmel, Leventével és kislányunkkal, Jázminnal. Tanulmányaimat a medgyesi líceumban végeztem, majd Nagyszebenben  folytattam 2004-2008 között, ahol óvónői-tanítói képesítést szereztem. 2003 óta már hallgatóként is  besegítettem a medgyesi óvoda munkájába, majd végzett pedagógusként 2010-ig dolgoztam óvónőként.

2008-tól a Progress Alapítványnál dolgoztam, majd 2010 óta vagyok a Szeben megyei RMDSZ alkalmazottja. Munkám sok mindent magába foglal itt a magyar házban, a könyvelés, pályázatok, hivatalos események előkészítésében, lebonyolításában csakúgy, mint a személyes kapcsolattartásban igyekszem a lehető legtöbbet megtenni, hogy a Millennium-Ház továbbra is a helyi magyar közösség szolgálatára álljon, nap mint nap. Besegítek az EMKE és a MADISZ munkájába, minden rendezvényen, programon bekapcsolódok a közös munkába. 

Mindez mellett igazi hivatásom a néptánc tanítása. Néptánccsoportunk küldetése, hogy olyan közösséget teremtsen, ahová mindig jó betérni, ahol a gyermekek és a szülők is, mint egy nagycsalád segítjük egymást és ahol hagyományainkat hétről hétre újra megéljük, egyúttal átadjuk a következő nemzedékeknek. 

2000-ben kezdtem a medgyesi Nefelejcs Néptánccsoportban táncolni, ami fiatal éveim egyik legszebb időszaka volt. 

2008-ban a szülők kérésére kezdtük el férjemmel, Lukács Leventével a legkisebb medgyesieket, az ovisokat és kisiskolásokat néptáncra tanítani, így alakult meg végül a Gyöngyvirág Néptánccsoport. 

Jelenleg 70 tagúak vagyunk, ami három generációt ölel fel. A gyermek, az ifjúsági, illetve a felnőtt csoportunk heti egy vagy két alkalommal tartja próbáit a Millennium-Házban. Számos helyi, megyei, országos, illetve külföldi rendezvényen megfordultunk már. 

Minden évben kiemelkedő esemény Medgyesen a Vándorcsizma Néptáncfesztivál, melynek 16-ik éve társszervezői vagyunk. Emellett nagy öröm számunkra, hogy új együttműködésekben, a pályázatok, támogatások révén új táncokat tanulunk, illetve hogy a gyermek-és ifjúsági csoportnak nagyon szép balázstelki népviseletet is sikerült beszerezni.

Személyes öröm számomra, hogy 2010-ben részt vehettem Gyergyóban Kisné Portik Irén tojáshímző tanfolyamán, ennek köszönhetően megteremtettük a  húsvéti tojásfestés hagyományát Medgyesen is. 2010 óta minden tavasszal húsvét előtti héten a gyermekekkel, nyugdíjasokkal, a tánccsoporttal a Millennium-Ház nagytermében, méhviasz illatban, jókedvvel közösen készülünk az ünnepre. 

 

Fazekas Attila-József vagyok, politológiát végeztem a kolozsvári Babeș - Bolyai Tudományegyetemen. Már középiskolás éveim alatt elkezdtem az önkéntes munkát. Kezdetben a Medgyesi Magyar Diáktanács alelnökeként, majd egyetemi tanulmányi éveim után visszaköltöztem Medgyesre, folytatva a közösségépítési tevékenységet, ami már gyerekkoromban megragadott.

Medgyesre való visszatérésem után, 2009-ben újraélesztettük a Medgyesi MADISZ ifjúsági szervezetet, amelynek az