Skip to Content
Április: Szelek, Nappal, Szent György hava                   2018.Április.24, kedd, György napja.  Holnap Márk napja lesz.
Események, Múlt - Jelen - Jövő, Történelem, Bemutatkozás, Bemutatkozás, Bemutatkozás, Bemutatkozás

Húsvét Balázstelkén

A Balázstelki református gyülekezet már Virágvasárnap után nagy lelkesedéssel készült a pasió hetére. A bűnbánati héten is nagyon szép számban jöttek a hívek a templomba. Nagypénteken két istentisztelet is volt tartva ahol az ige a Megváltónk éretünk való szenvedeseiről szólt. Az esti istentisztelet keretében Kiss Erika, az egyházközség kántora egy Túrmezei Erzsébet verset szavalt el a gyülekezetnek amely Jezus keresztfájérol szólótt. A vers cime Amon az ács. A gyülekezet meghatodva halgatta a keresztfán érettünk szenvedett Jézus Krisztus kálváriaját, ami a vers üzenetében körvonalazódott.

Szent László-ábrázolásra bukkantak Somogyomban

Szent László legendáját ábrázoló falképre bukkantak a kutatók a Szeben és Maros megye határán fekvő Somogyom (Șmig/Schmigen) szász evangélikus templomában. Az októberben tett felfedezésről Kiss Loránd erdélyi falkép-restaurátor számolt be. Elmondta: néhány társával évek óta önkéntesként járnak vissza az említett település középkori templomába kisebb karbantartási munkákat elvégezni, az eltört tetőcserepeket kicserélni, és amikor lehetőség van rá, falkutatást is végeznek. Így állapították meg néhány héttel ezelőtt, hogy a középkori templom belső falain a fehér mészréteg alatt található Erdély egyik legösszefüggőbb középkori falképegyüttese, amelynek egyik regisztere a Szent László-legendát ábrázolja.

Kiskapusi fiatalok Válaszúton

Idén Válaszúton (Ráscruci- Kolozs megye) került megrendezésre a Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház szervezésében az az ifjúsági lutheránus találkozó, ami a KÖZ-ÉP-PONT nevet viseli. Már harmadszorra gyűjti össze a lutheránus fiatalságot nem csak Erdélyből, hanem az anyaország területéről is. A téma: Válaszd az életet. Nem véletlenül került a helyszín Válaszútra. Evvel is nyomatékosítani akarván azt, hogy folytonos választások elé állít bennünket az élet.

Zászló avatás Kiskapuson

Kiskapuson pünkösd első napján zászló avatással tisztelegtek a reformáció 500-ik évfordulójának emlékére.  A peresbitérium javaslatára egy hímzett zászlót készíttetett az egyházközség, melyen Kós Károly grafikája a kiskapusi templomról és egy áldás szövege van, melyet újzsidelyezéskor 1806 ban mondott a lelkész.

Toronycsúcsig megújulva a 120 éves erzsébetvárosi református templom

Óriási összefogás, a megmaradásba vetett hit, Miklósi Mátyás Csaba lelkipásztor és a gyülekezet kitartó munkája eredményeként megújult a 120 éves erzsébetvárosi református templom. A felújított templom jelzi, hogy ez a nép, amely évszázadok óta reménységgel él itt, a jövőben is szeretne megmaradni. A 120 éves templomot október közepén hálaadó istentisztelet keretében áldotta meg nagytiszteletű Szegedi László Tamás, a Brassói Református Egyházmegye esperese. Az ünnepségen jelen voltak a környező falvak lelkészei, gondnokai, Barabás János, Magyarország Kolozsvári Főkonzulátusának vezető konzulja, illetve Ambrus Attila, egyházmegyei főgondnok.

Régiós nőszövetségi találkozó Erzsébetvárosban

A Szeben megyei Erzsébetváros református templomában gyűltek össze múlt hét szombat reggelén, szeptember 24-én a Brassói Egyházmegye Nőszövetsége szervezésében a Dél-Erdélyi Régiós Nőszövetségi Találkozó résztvevői, ahová három egyházmegye (Brassói, Hunyadi és Nagyenyedi) gyülekezeteiből mindegy 210 képviselő gyűlt össze.

Mihályfalva múltja és mindennapjai

       Kevesen vannak, akik tudják, hogy Szeben megyében is létezik egy Mihályfalva nevű kis falucska, megbújva a dimbes-dombos, lankákkal borított, vadregényes helyekkel ellátott bólyai völgyben. A Medgyest Nagyszebennel összekötő főútvonalon haladva, Nagyselyk elágazásánál balra térve, Hidegvizet elhagyva találjuk a megnevezett helységet. Első okleveles említését 1349-ben találjuk MIHALFALUA néven. A település román neve Boarta, német megnevezése Michelsdorf.

Somogyom helytörténet

       Falusi település a Nagy Küküllő jobb partján, abba befolyó patak völgyében. Románul Șmig, németül Schmiegen, ma Almás (Szászalmás) községhez tartozó falu, Szeben megyében. Medgyestől 14 km távolságra. Legközelebbi vasútállomás Ecel, autóbuszjárat működik Somogyom és Medgyes között.

Vízakna történelme

       Nagyszebentől mintegy 18 km-re észak-nyugat irányba fekszik a tavairól híressé vált fürdőhely. Neve a Viza nevű patak melletti sóbányára utal. A patak neve vagy a nyelvjárási német wiß ('fehér') szóból való, vagy esetleg besenyő eredetű. Először 1263-ban Vyz, majd 1291-ben Vyzacna, 1309-ben és később de Salisfodio vagy Salisforio alakban írták. A vízaknai só tömb egy 1300 méteres nagy- és 600 méteres kistengelyű ellipszist alkot, mélységét 1000–1200 méteresre becsülik. A sót a római időktől 1932-ig szinte folyamatosan kitermelték.

Kiskapusi evangélikus templom

       A Kiskapusi Evangélikus-Lutheránus Egyházközség templomának eredetéről nincs pontos feljegyzés. Szájhagyomány szerint a XIII. században egy őrség működött Kiskapuson. Feladata volt a Segesvár–Nagyszeben közötti kereskedelmi út biztonságának megtartása. Számukra épülhetett egy őrtorony, amely a mai templom tornya, és mellette egy kis kápolna.

Tartalom átvétel