Skip to Content
Április: Szelek, Nappal, Szent György hava                   2018.Április.24, kedd, György napja.  Holnap Márk napja lesz.

Húsvét ünnepe és hagyományőrzés Vízaknán

„Jézus él, Isten él! Emberélet mit se félj!”

Március 29-én, zöldcsütörtökön kézműves foglalkozásra és tojásfestésre került sor az ifjúsági házban Vízaknán, a húsvét ünnepére hangolódva és a húsvéti hagyományőrzés jegyében. Megismerkedtünk a szokásokkal és a berzselés technikájával, és természetesen a játék, a mesenézés, a húsvéti díszkészítés, valamint a fiúkkal a locsolóvers tanulás sem maradhatott el.

Minority SafePack - Összegyűlt a több, mint 1 millió aláírás

„Bizonyára több olvasónknak is ismerősen cseng a Minority SafePack kifejezés, vagy annak mottója: Európai védelmet jogainknak! Az elmúlt hónapokban Szeben megyéből is érkeztek az aláírások, melynek eredményeképp a megye településeiről több, mint 2000 aláírással járultak hozzá a nagy egészhez, melyet ez úton is szeretnénk Önöknek megköszönni”– Orosz Csaba, Szeben megyei RMDSZ elnök.

Húsvéti tojáshímzés a Millennium-házban

Méhviasz édes illata lengte be nagyhéten a medgyesi magyar ház nagytermét. Hétfőn reggel már várakoztak az asztalokon a viaszmelegítő dobozok és a hímes tojások bűvös eszközei: az írókák. Tavaszcsalogató programunk nem csak a jó időt, hanem a medgyesi óvodásokat és kisiskolásokat is előcsalogatta a tantermekből, hogy mind közösen hangolódjanak az ünnepekre. A program 2010 óta hagyomány már Medgyesen. Nagyhéten a közösség apraja-nagyja összejön, hogy igazi, mesebeli hímestojásokat készítsen a húsvéti ünnepkör alkalmából. Idén március 26-30. között közel kétszázan alkottak a magyar házban. 

Húsvéti körkép Medgyes egyházi eseményeiről

Medgyesen és környékbeli települések magyar közösségeiben is készültek Húsvét ünnepére. Összefoglalónkban Medgyes magyar felekezetinek eseményeiről olvashatnak, mely a Nagy- Küküllő közéleti és kulturális havilap áprilisi számának hasábjain is megjelent.

HÚSVÉT III. VASÁRNAPJA - SZEPLŐTELEN FOGANTATÁS PLÉBÁNIA MEDGYESSZEN

EVANGÉLIUM:

 

 Abban az időben: Az (Emmauszból visszatért) tanítványok beszámoltak az úton történtekről, meg arról, hogyan ismerték fel Jézust a kenyértöréskor. Míg ezekről beszélgettek, egyszer csak megjelent köztük (Jézus), és köszöntötte őket: ,,Békesség nektek!'' Ijedtükben és félelmükben azt vélték, hogy szellemet látnak. De ő így szólt hozzájuk: ,,Miért ijedtetek meg, és miért támad kétely a szívetekben? Nézzétek meg kezemet és lábamat! Én vagyok. Tapintsatok meg és lássátok! A szellemnek nincs húsa és csontja, de amint látjátok, nekem van.'' Ezután megmutatta nekik a kezét és a lábát. De örömükben még mindig nem mertek hinni, és csodálkoztak. Ezért így szólt hozzájuk: ,,Van itt valami ennivalótok?'' Adtak neki egy darab sült halat. Fogta és a szemük láttára evett belőle. Aztán így szólt hozzájuk: ,,Ezeket mondtam nektek, amikor még veletek voltam. Be kell teljesednie mindannak, amit rólam Mózes törvényében, a prófétákban és a zsoltárokban írtak.'' Ekkor megnyitotta értelmüket, hogy megértsék az Írásokat. Majd így folytatta: ,,Meg van írva, hogy a Messiásnak szenvednie kell, és harmadnap fel kell támadnia a halálból. Nevében megtérést és bűnbocsánatot kell hirdetni Jeruzsálemtől kezdve minden népnek. Ti tanúi vagytok ezeknek. Én meg kiárasztom rátok Atyám ígéretét.''

 

HÚSVÉT II. VASÁRNAPJA - SZEPLŐTELEN FOGANTATÁS PLÉBÁNIA MEDGYES

HIRDETÉS:

 

Hétfőn, április 9-én Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe. Szentmisék a Szent István templomban d.e. 9,30 órától, a plébánia templomban pedig d.u. 18,00 órától lesznek.

 

HÚSVÉTVASÁRNAP - SZEPLŐTELEN FOGANTATÁS PLÉBÁNIA MEDGYES

HIRDETÉSEK:

1. Hétfőn, Húsvét másodnapján a Szent István templomban 9,30 órakor és a plébániatemplomban 11,00 órakor lesz szentmise.

2. Jővő héten a hétköznapi szentmisék sorrendje a következő: a plébániatemplomban kedden délután 18.00 órakor és szombaton reggel 7,30-kor, a Szent István templomban csütörtökön 17,00 órakor. Szerdán és pénteken nem lesznek szentmisék.

 

Minden hívünknek kívánunk a Feltámadt Üdvözítő Úrtól Kegyelmekben gazdag Húsvétot!

 

Încondeiatul ouălor la Casa Millennium

Am organizat săptămâna aceasta, zilnic, pentru copii și elevii din Mediaș un program de încondeiat a ouălor de paște.

În fiecare an în Săptămâna Mare se organizează la Casa Millennium din Mediaș, de către UDMR Mediaș, Asociația Culturală Gyöngyvirág și Asociația Uniunea Tineretului Democrat Maghiar Mediaș acest proiect.

Művelődéstörténeti est helyi és egyetemes kitekintéssel

2018. március közepén került sor a Medgyesi Magyar Kultúrest újabb megszervezésére a Református Egyház Gyülekezeti termében. A kultúrest, mint olyan, nem idegen a medgyesi emberektől. Az utóbbi évtizedekben olyan közösségépítő műfaj volt, ami nemcsak befogadásra talált, de időtállónak is bizonyult. Az est megszervezésével célunk volt, hogy helyi érdekességek mellett az egyetemes értékrend világába is betekintést nyerjen a közönség.

VIRÁGVASÁRNAP NYÁRI IDŐSZÁMÍTÁS KEZDETE - SZEPLŐTELEN FOGANTATÁS PLÉBÁNIA MEDGYES

HIRDETÉSEK:

1. Ma éjjel áttértünk a nyári időszámításra és eszerint változik a szentmisék sorrendje: a plébániatemplomban d.u. 18,00 órától, a Szt. István templomban pedig 17,00 órától lesznek a szentmisék.

2. - Kedden 17,30 órától keresztúti ájtatosságot végzünk magyar nyelven, utána szentmise.

    - Szerdán 17,30 órától keresztúti ájtatosságot végzünk román nyelven.

    - Március 29.: Nagycsütörtök, az Utolsó Vacsora szentmiséje a plébániatemplomban 18,00 órától

    - Március 30.: Nagypéntek (szigorú böjti nap).Az Úr Jézus kereszthalálának a szertartása a plébániatemplomban  18,00 órától, utána szentségimádás a szentsírnál. Szokás szerint gyűjtés a jeruzsálemi szentsír javára. A persely a szentsírnál.

    - Március 31.: Nagyszombat. Egész napos szentségimádás Jézus sírjánál: d.e. 10 órától – este 20 óráig. A sekrestyében elhelyezzük a szentségimádási órák programját, kérjük a kedves híveket, jegyezzék be nevüket, hogy a virrasztás Jézus sírjánál biztosítva legyen. Kérjük a szentségimádáson minél többen vegyenek részt. A húsvéti vigília, szentmise és feltámadási szertartás a plébániatemplomban 20,00 órától kezdődik. Kérjük a kedves híveket hozzanak gyertyát a vigíliára.

    - Április 1.: HÚSVÉTVASÁRNAP – URUNK FELTÁMADÁSA Eledelszentelés: plébániatemplomban: reggel 7,45 -kor és a Szent István templomban: d.e. 9,30-as szentmise után.     

3. Jövő vasárnap, Húsvétvasárnap a templomainkban gyűjtést tartunk a teológia javára.

Tartalom átvétel