Skip to Content
Április: Szelek, Nappal, Szent György hava                   2018.Április.24, kedd, György napja.  Holnap Márk napja lesz.

ÉVKÖZI III. VASÁRVAP - SZEPLŐTELEN FOGANTATÁS PLÉBÁNIA MEDGYES

HIRDETÉSEK:

1. Január 21-26 között lesz megtartva Medgyesen a keresztény-egység imahete a következő program szerint:

Vasárnap, január 21. 18 óra, görög katolikus templom  (Moșnei negyed)

Hétfő, január 22. 18 óra, ortodox templom  (Gura Câmpului negyed)

Kedd, január 23. 18 óra, római katolikus templom (Zekes)

Szerda, január 24. 18 óra, református templom

Csütörtök, január 25. 18 óra, unitárius templom

Péntek, január 26. 18 óra, evangélikus templom

2.  Adójuk 2%-át ebben az esztendőben is fölajánlhatják plébániánk javára. Bővebb tájékoztatást és nyomtatványt a plébánia irodájában kaphatnak. 

Az erdélyi magyar anyák is kapnak egyszeri támogatást a Magyar kormánytól

A magyar kormány jövő januártól a Köldökzsinór program keretében kiterjeszti az egyszeri anyasági támogatást a külhoni magyarságra is. A Köldökzsinór programmal azt szeretnék jelezni, hogy a kormány számára minden megszületett magyar gyermek érték, szülessen bárhol a világon, a családok támogatása számukra nem kiadás, hanem befektetés.

ÉVKÖZI II. VASÁRVAP - SZEPLŐTELEN FOGANTATÁS PLÉBÁNIA MEDGYES

HIRDETÉS:

1. Holnap, hétfőn, január 15-én, d.u. 16,00 órai kezdettel egyháztanácsgyűlést tartunk.

2.  Adójuk 2%-át ebben az esztendőben is fölajánlhatják Főegyházmegyénk intézményei vagy plébániánk javára. Bővebb tájékoztatást és nyomtatványt a plébánia irodájában kaphatnak. 

A Medgyesi MADISZ 2017-ben

Az elmúlt év szervezetünk és közösségünk életében egy sikeres évnek könyvelhető el. Ez nem azt jelenti, hogy nem maradt tennivaló, sőt erőt adott minden amit 2017-ben elértünk ahhoz, hogy tovább folytassuk azt a munkát, amit sok évvel ezelőtt elkezdtünk. Mindenek előtt a 2017-es évet egy beszámolóval zárnánk az elmúlt esztendő eseményeiről, tevékenységéről, elért eredményeiről.

Raport de activitate 2017

Am început anul cu o scurtă retrospectivă asupra anului 2016 și ne-am propus țintele pentru anul 2017.

URUNK MEGKERESZTELKEDÉSE ÉVKÖZI I. VASÁRNAP - SZEPLŐTELEN FOGANTATÁS PLÉBÁNIA MEDGYES

EVANGÉLIUM:

Abban az idpőben:

Keresztelő János ezt hirdette: ,,Aki utánam jön, hatalmasabb nálam. Arra sem vagyok méltó, hogy lehajoljak és megoldjam a saruszíját. Én vízzel keresztellek titeket, ő pedig Szentlélekkel keresztel majd meg benneteket!''

Ezekben a napokban történt, hogy eljött Jézus a galileai Názáretből, és megkeresztelkedett Jánosnál a Jordánban. És mindjárt, amint feljött a vízből, látta, hogy megnyílik az ég, és a Lélek, mint egy galamb, leszáll rá. Az égből pedig szózat hallatszott: ,,Te vagy az én szeretett Fiam, benned kedvem telik!''

SZENT CSALÁD VASÁRNAPJA - SZEPLŐTELEN FOGANTATÁS PLÉBÁNIA MEDGYES

HIRDETÉSEK:

1. Hétfőn, január 1-én Szűz Mária Isten anyja ünnepe, szentmisék a Szent István templomban 9,30 és a plébániatemplomban 11,00 órától lesznek.

2. Pénteken, január 5-én, elsőpéntek. Szentmise a plébániatemplomban lesz reggel 7,30 órakor román nyelven - a szentmise végén szentségimádás. Délután nem lesz szentmise.

3. Szombaton, január 6-án, Vizkereszt űnnepén  szentmise a a plébániatemplomban lesz reggel 9 órától ünnepi vízszenteléssel.

4. Jövő vasárnap elsővasárnap. A szentmisék végén rövid szentségimádás lesz. 

5. Január 2-tól folytatjuk a házszenteléseket. A program ki van függesztve a templom bejáratánál, de megjelenítjük a hetilapunkban is .

Felnőttek pásztorjátéka a Medgyesi Római Katolikus Templomban

Ha majd egyszer el kell mesélnem otthon, milyen is volt itt Medgyesen, a legjobb három történetemben benne lesz az, hogy részt vehettem szentesete a medgyesi felnőttek pásztorjátékán. Többen rácsodálkoztak a napokban, hogy miért nem utaztam haza az ünnepek alatt. Nem tudok ennél többet válaszolni: mert jól érzem magam Medgyesen és fel sem merült bennem, hogy nem itt lenne a helyem.

Szent László Üzenete Történelem Versenyen díjazták a medgyesi diákokat

December 9-én, szombaton reggel indult útnak a medgyesi igen szép számú csapat Vízaknára, Szent László Történelmi versenyre, melyet a vízaknai református egyházközség Petőfi ösztöndíjasa, Bajusz Erika szervezett a környék fiataljai számára. Részemről köszönöm, hogy ott lehetettem. Jómagam, illetve még bővebben ösztöndíjas társam tollából pedig fogadják szeretettel a versenyről írt beszámolót.

Gyere pajtás, induljunk el! – Kántálni járt a Gyöngyvirág néptánccsoport

  • Nefelejcs Néptánc csoport:

Karácsony estéjén a Gyöngyvirág néptánccsoport apraja-nagyja járta Medgyes utcáit. Harmonikával, csörgőkkel, jókedvű énekkel. Több éve már, hogy a régiek hagyományait felelevenítve, bekopogtatnak és még több jókedvet visznek néhány házba ezen az estén. Meghívásból idén sem volt hiány. Ösztöndíjasként nagy örömömre szolgált, hogy én is meghívást kaptam – így a kántálókkal tartottam jómagam is. Ha az éneklésben kevésbé tudtam érdemben hozzájárulni, az est megörökítésében annál inkább igyekeztem maradandót alkotni.

Tartalom átvétel