Skip to Content
Április: Szelek, Nappal, Szent György hava                   2018.Április.24, kedd, György napja.  Holnap Márk napja lesz.
Vasárnapi értesítő

HÚSVÉT IV. VASÁRNAPJA - SZEPLŐTELEN FOGANTATÁS PLÉBÁNIA MEDGYES

HIRDETÉS:

1. Kedden, a délutáni szentmise után,  19 órai kezdettel a plébánia nagytermében megemléklezés lesz az örmény népírtás évfordulója alkalmából. A megemlékezés keretében Terry George „Az ígéret” című filmjét fogjuk levetíteni. Szerettel várunk és hívunk minden érdeklődőt.

2. Egyházközségünk ebben az évben is zarándoklatot szervez a csíksomlyói pünkösdi búcsúra.  Kérjük a kedves híveket, hogy minél hamarabb jelentsék be részvételi szándékukat az irodában, hogy szállítási eszközről tudjunk gondoskodni. Jelentkezési határidő május 13. 

 

HÚSVÉT III. VASÁRNAPJA - SZEPLŐTELEN FOGANTATÁS PLÉBÁNIA MEDGYESSZEN

EVANGÉLIUM:

 

 Abban az időben: Az (Emmauszból visszatért) tanítványok beszámoltak az úton történtekről, meg arról, hogyan ismerték fel Jézust a kenyértöréskor. Míg ezekről beszélgettek, egyszer csak megjelent köztük (Jézus), és köszöntötte őket: ,,Békesség nektek!'' Ijedtükben és félelmükben azt vélték, hogy szellemet látnak. De ő így szólt hozzájuk: ,,Miért ijedtetek meg, és miért támad kétely a szívetekben? Nézzétek meg kezemet és lábamat! Én vagyok. Tapintsatok meg és lássátok! A szellemnek nincs húsa és csontja, de amint látjátok, nekem van.'' Ezután megmutatta nekik a kezét és a lábát. De örömükben még mindig nem mertek hinni, és csodálkoztak. Ezért így szólt hozzájuk: ,,Van itt valami ennivalótok?'' Adtak neki egy darab sült halat. Fogta és a szemük láttára evett belőle. Aztán így szólt hozzájuk: ,,Ezeket mondtam nektek, amikor még veletek voltam. Be kell teljesednie mindannak, amit rólam Mózes törvényében, a prófétákban és a zsoltárokban írtak.'' Ekkor megnyitotta értelmüket, hogy megértsék az Írásokat. Majd így folytatta: ,,Meg van írva, hogy a Messiásnak szenvednie kell, és harmadnap fel kell támadnia a halálból. Nevében megtérést és bűnbocsánatot kell hirdetni Jeruzsálemtől kezdve minden népnek. Ti tanúi vagytok ezeknek. Én meg kiárasztom rátok Atyám ígéretét.''

 

HÚSVÉT II. VASÁRNAPJA - SZEPLŐTELEN FOGANTATÁS PLÉBÁNIA MEDGYES

HIRDETÉS:

 

Hétfőn, április 9-én Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe. Szentmisék a Szent István templomban d.e. 9,30 órától, a plébánia templomban pedig d.u. 18,00 órától lesznek.

 

HÚSVÉTVASÁRNAP - SZEPLŐTELEN FOGANTATÁS PLÉBÁNIA MEDGYES

HIRDETÉSEK:

1. Hétfőn, Húsvét másodnapján a Szent István templomban 9,30 órakor és a plébániatemplomban 11,00 órakor lesz szentmise.

2. Jővő héten a hétköznapi szentmisék sorrendje a következő: a plébániatemplomban kedden délután 18.00 órakor és szombaton reggel 7,30-kor, a Szent István templomban csütörtökön 17,00 órakor. Szerdán és pénteken nem lesznek szentmisék.

 

Minden hívünknek kívánunk a Feltámadt Üdvözítő Úrtól Kegyelmekben gazdag Húsvétot!

 

VIRÁGVASÁRNAP NYÁRI IDŐSZÁMÍTÁS KEZDETE - SZEPLŐTELEN FOGANTATÁS PLÉBÁNIA MEDGYES

HIRDETÉSEK:

1. Ma éjjel áttértünk a nyári időszámításra és eszerint változik a szentmisék sorrendje: a plébániatemplomban d.u. 18,00 órától, a Szt. István templomban pedig 17,00 órától lesznek a szentmisék.

2. - Kedden 17,30 órától keresztúti ájtatosságot végzünk magyar nyelven, utána szentmise.

    - Szerdán 17,30 órától keresztúti ájtatosságot végzünk román nyelven.

    - Március 29.: Nagycsütörtök, az Utolsó Vacsora szentmiséje a plébániatemplomban 18,00 órától

    - Március 30.: Nagypéntek (szigorú böjti nap).Az Úr Jézus kereszthalálának a szertartása a plébániatemplomban  18,00 órától, utána szentségimádás a szentsírnál. Szokás szerint gyűjtés a jeruzsálemi szentsír javára. A persely a szentsírnál.

    - Március 31.: Nagyszombat. Egész napos szentségimádás Jézus sírjánál: d.e. 10 órától – este 20 óráig. A sekrestyében elhelyezzük a szentségimádási órák programját, kérjük a kedves híveket, jegyezzék be nevüket, hogy a virrasztás Jézus sírjánál biztosítva legyen. Kérjük a szentségimádáson minél többen vegyenek részt. A húsvéti vigília, szentmise és feltámadási szertartás a plébániatemplomban 20,00 órától kezdődik. Kérjük a kedves híveket hozzanak gyertyát a vigíliára.

    - Április 1.: HÚSVÉTVASÁRNAP – URUNK FELTÁMADÁSA Eledelszentelés: plébániatemplomban: reggel 7,45 -kor és a Szent István templomban: d.e. 9,30-as szentmise után.     

3. Jövő vasárnap, Húsvétvasárnap a templomainkban gyűjtést tartunk a teológia javára.

NAGYBÖJT V. VASÁRNAPJA - SZEPLŐTELEN FOGANTATÁS PLÉBÁNIA MEDGYES

HIRDETÉSEK:

1. Hétfőn, március 19-én Szent József ünnepe. Szentmisék a plébánia templomban 9,00 órától, a Szent István templomban pedig 9,30 órától lesznek. Délután 17,00 órától búcsús szentmise Segesváron.

2. Szerdán, március 21-én,  9,00 órától templomtakaritást szervezünk a plébánia templomban. Kérjük a kedves híveket, hogy jöjjenek segíteni.

3. Március 23-án, pénteken a plébániatemplomban  nagyböjti lelkinap lesz a következő program szerint : 16,00 órától gyóntatás; 16,30 órától keresztút; 17,00 órától szentmise. A szentmise keretében kiszolgáltatjuk a betegek szentségét idős és beteg testvéreinknek.

4. Jövő vasárnap Virágvasárnap. A szentmisét a templom udvarán kezdjük a barkaszenteléssel, ahonnan közösen vonulunk a templomba, Jézus Jeruzsálembe való bevonulásának emlékére.

NAGYBÖJT IV. VASÁRNAPJA - SZEPLŐTELEN FOGANTATÁS PLÉBÁNIA MEDGYES

HIRDETÉSEK:

1. A „Medgyesi Magyar Kultúresték” keretén belül, 2018. március 12-én, hétfőn, 18,00 órakor  a református gyülekezeti terembe Gazdag Sándor jogász tart előadást „Elfelejtett magyar medgyesiek, események” címmel. A szervezők mindenkit szeretettel hívnak és várnak.

2. Március 15-e a magyar szabadságharc emlékünnepe. Az ünnepi megemlékezés csütörtökön, d.u. 18,00 órai kezdettel lesz megtartva az unitárius templomban. Csütörtökön délután nem lesz szentmise a vitroi Szent István templomban.

 

NAGYBÖJT III. VASÁRNAPJA - SZEPLŐTELEN FOGANTATÁS PLÉBÁNIA MEDGYES

HIRDETÉSEK:

1. Jövő szombaton, 2018. március 10-én ifjúsági lelkinap lesz Segesváron. Akik ezen részt szeretnének venni, kérjük minél hamarabb jelezzék.

2. Keresztutak a nagyböjt ideje alatt a plébániatemplomban kedden és pénteken 16,30-tól az esti szentmisék előtt magyarul, minden szerdán 17,30 órától  román nyelven, a Szt. István templomban pedig minden csütörtökön 16,00 órától lesznek. 

3.  Adójuk 2%-át ebben az esztendőben is fölajánlhatják plébániánk javára. Bővebb tájékoztatást és nyomtatványt a plébánia irodájában kaphatnak. 

 

NAGYBÖJT II. VASÁRNAPJA - SZEPLŐTELEN FOGANTATÁS PLÉBÁNIA MEDGYES

HIRDETÉSEK:

 1. 2018. március 10-én, szombaton kerületi ifjúsági lelkinap Segesváron. Akik ezen részt szeretnének venni, kérjük minél hamarabb jelezzék.

2.  Péntek, elsőpéntek, reggel 7,30-kor román nyelven, délután 17,00 órakor magyar nyelven lesz a szentmise, a szentmisék végén szentségimádás.

3. Jövő vasárnap elsővasárnap. A szentmisék után   szentségimádás lesz.

4. Keresztutak a nagyböjt ideje alatt a plébániatemplomban kedden és pénteken 16,30-tól az esti szentmisék előtt magyarul, minden szerdán 17,30 órától  román nyelven, a Szt. István templomban pedig minden csütörtökön 16,00 órától lesznek. 

5.  Adójuk 2%-át ebben az esztendőben is fölajánlhatják plébániánk javára. Bővebb tájékoztatást és nyomtatványt a plébánia irodájában kaphatnak. A plébánia irodáján is kitölthetők ezek a nyilatkozatok. Előre is köszönjük a támogatást! 

 

NAGYBÖJT I. VASÁRNAPJA - SZEPLŐTELEN FOGANTATÁS PLÉBÁNIA MEDGYES

HIRDETÉSEK:

1. Keresztutak a nagyböjt ideje alatt a plébániatemplomban kedden és pénteken 16,30-tól az esti szentmisék előtt magyarul, minden szerdán 17,30 órától  román nyelven, a Szt. István templomban pedig minden csütörtökön 16,00 órától lesznek. 

2.  Adójuk 2%-át ebben az esztendőben is fölajánlhatják plébániánk javára. Bővebb tájékoztatást és nyomtatványt a plébánia irodájában kaphatnak. A plébánia irodáján is kitölthetők ezek a nyilatkozatok. Előre is köszönjük a támogatást! 

Tartalom átvétel