Skip to Content
Január: Fergeteg, Tél, Boldogasszony hava                   2018.Január.22, hétfő, Vince napja.  Holnap Zelma napja lesz.
Vasárnapi értesítő

ÉVKÖZI III. VASÁRVAP - SZEPLŐTELEN FOGANTATÁS PLÉBÁNIA MEDGYES

HIRDETÉSEK:

1. Január 21-26 között lesz megtartva Medgyesen a keresztény-egység imahete a következő program szerint:

Vasárnap, január 21. 18 óra, görög katolikus templom  (Moșnei negyed)

Hétfő, január 22. 18 óra, ortodox templom  (Gura Câmpului negyed)

Kedd, január 23. 18 óra, római katolikus templom (Zekes)

Szerda, január 24. 18 óra, református templom

Csütörtök, január 25. 18 óra, unitárius templom

Péntek, január 26. 18 óra, evangélikus templom

2.  Adójuk 2%-át ebben az esztendőben is fölajánlhatják plébániánk javára. Bővebb tájékoztatást és nyomtatványt a plébánia irodájában kaphatnak. 

ÉVKÖZI II. VASÁRVAP - SZEPLŐTELEN FOGANTATÁS PLÉBÁNIA MEDGYES

HIRDETÉS:

1. Holnap, hétfőn, január 15-én, d.u. 16,00 órai kezdettel egyháztanácsgyűlést tartunk.

2.  Adójuk 2%-át ebben az esztendőben is fölajánlhatják Főegyházmegyénk intézményei vagy plébániánk javára. Bővebb tájékoztatást és nyomtatványt a plébánia irodájában kaphatnak. 

URUNK MEGKERESZTELKEDÉSE ÉVKÖZI I. VASÁRNAP - SZEPLŐTELEN FOGANTATÁS PLÉBÁNIA MEDGYES

EVANGÉLIUM:

Abban az idpőben:

Keresztelő János ezt hirdette: ,,Aki utánam jön, hatalmasabb nálam. Arra sem vagyok méltó, hogy lehajoljak és megoldjam a saruszíját. Én vízzel keresztellek titeket, ő pedig Szentlélekkel keresztel majd meg benneteket!''

Ezekben a napokban történt, hogy eljött Jézus a galileai Názáretből, és megkeresztelkedett Jánosnál a Jordánban. És mindjárt, amint feljött a vízből, látta, hogy megnyílik az ég, és a Lélek, mint egy galamb, leszáll rá. Az égből pedig szózat hallatszott: ,,Te vagy az én szeretett Fiam, benned kedvem telik!''

SZENT CSALÁD VASÁRNAPJA - SZEPLŐTELEN FOGANTATÁS PLÉBÁNIA MEDGYES

HIRDETÉSEK:

1. Hétfőn, január 1-én Szűz Mária Isten anyja ünnepe, szentmisék a Szent István templomban 9,30 és a plébániatemplomban 11,00 órától lesznek.

2. Pénteken, január 5-én, elsőpéntek. Szentmise a plébániatemplomban lesz reggel 7,30 órakor román nyelven - a szentmise végén szentségimádás. Délután nem lesz szentmise.

3. Szombaton, január 6-án, Vizkereszt űnnepén  szentmise a a plébániatemplomban lesz reggel 9 órától ünnepi vízszenteléssel.

4. Jövő vasárnap elsővasárnap. A szentmisék végén rövid szentségimádás lesz. 

5. Január 2-tól folytatjuk a házszenteléseket. A program ki van függesztve a templom bejáratánál, de megjelenítjük a hetilapunkban is .

ADVENT IV. VASÁRNAPJA - SZEPLŐTELEN FOGANTATÁS PLÉBÁNIA MEDGYES

HIRDETÉSEK:

1. December 25-én Karácsony napján vasárnapi sorrendben lesznek a szentmisék. December 26-án, karácsony másodnapján,  a Szent István templomban 9,30 órakor és a plébániatemplomban 11,00 órakor lesznek a szentmisék.

2. Ebben az évben is elkezdjük a házszenteléseket december 27-én.

3. A házszentelések alatt csak reggel 7,30 órától lesznek szentmisék a plébánia templomban.  A szent István templomban  házszentelés alatt hétköznap nem lesznek szentmisék.

4. A házszentelések alatt a plébánián lesz irodai szolgálat. Megkérjük azokat, akik még nem rendezték az egyházi hozzájárulásaikat, hogy mielőbb rendezzék tartozásukat.

5. Házszentelés sorrendje jövő hétre:    

ADVENT III. VASÁRNAPJA - SZEPLŐTELEN FOGANTATÁS PLÉBÁNIA MEDGYES

HIRDETÉSEK:

 

1. Jövő héten minden délutáni szetmise előtt egy fél órával gyónási lehetőség lesz, hogy akik szeretnék elvégezhessék a szentgyónásukat.

2. Jövő vasárnap advent IV. vasárnapja, egyben karácsony előestéje is.

Délelőtt szentmisék a szokásos időben lesznek.

Délután 17 órától, megtartjuk a gyermekek Karácsonyát. Kérjük a híveket, hogy hozzák el gyermekeiket a templomi angyalvárásra.

Este 22,00 órától kezdődik a pásztorjáték, utána éjféli  szentmise. Minden hívünket szeretettel hívjuk és várjuk, hogy közösen ünnepeljük meg Jézus Krisztus születését.

3. Az előző évekhez hasonlóan a Karácsonyi szentmisék alkalmával a Papnevelő Intézet fentartására szervezünk gyűjtést. Előre is köszönjük adományaikat.

4. Szombaton 2017. december 23-án délután 18,00 órakor a Traube terembe színdarab lesz „Megfizethetetlen ajándék” címmel, amelyet a medgyesi MADISZ szervez. Mindenkit szeretettel hívnak és várnak. 

 

ADVENT II. VASÁRNAPJA - SZEPLŐTELEN FOGANTATÁS PLÉBÁNIA MEDGYES

HIRDETÉSEK: 

1.Jövő héten, csütörtökön és szombaton, nem lesznek délutáni szentmisék a Szent István templomban.

2.Jövő vasárnap a Szent István templomban, a 9,30 órás szentmise Ft. Harai Pál atyáért lesz felajánlva.

 

ADVENT I. VASÁRNAPJA - SZEPLŐTELEN FOGANTATÁS PLÉBÁNIA MEDGYES

HIRDETÉSEK:

1. Adventben minden hétfő, szerda, csütörtök, péntek és szombat reggel 6,30 órától róráte szentmisét tartunk.

2. Pénteken, december 8-án Szeplőtelen fogantatás ünnepe. Szentmisék a Szent István templomban d.e. 9,30 órától, a plébániatemplomban d.u. 17,00 órától lesznek.

3. Szombaton, december 9-én, 12,30 órai kezdettel tartjuk templomunk búcsúját. Kérjük a kedves híveket jöjjenek el, hogy együtt imádkozzunk, ünnepeljünk. 

ÉVKÖZI XXXIV. VASÁRNAP KRISZTUS KIRÁLY ÜNNEPE - SZEPLŐTELEN FOGANTATÁS PLÉBÁNIA MEDGYES

HIRDETÉSEK:

1.Péntek, elsőpéntek, reggel 7,30-kor román nyelven, délután 17,00 órakor magyar nyelven lesz a szentmise, a szentmisék végén szentségimádás.

2. Jövő vasárnap az új egyházi év kezdete, advent első vasárnapja és egyben elsővasárnap. A szentmisék után rövid szentségimádás lesz.

3. A tavalyi évhez hasonlóan az idén is megszervezzük „Szent Erzsébet kosarát”, amelyet a Szt. Ferenc oltárnál készítettünk elő, mától egészen december 17-ig. Itt a kedves a hívek elhelyezhetik azon adományokat, amelyekből a karácsony ünnepére megajándékozhatjuk rászoruló testvéreinket. 

ÉVKÖZI XXXIII. VASÁRNAP - SZEPLŐTELEN FOGANTATÁS PLÉBÁNIA MEDGYES

HIRDETÉSEK:

1. A Háromszék Táncegyüttes előadást tart 2017. november 22-én, szerdán,  19 órai kezdettel a Traube terembe . A szervezők mindenkit szeretettel hívnak és várnak.

2. 2017. november 24-én, pénteken a délutáni szentmise után Sárközi Sándor piarista atya a Kegyes Tanítórendről és a magyar irodalom istenes verseiről tart előadást, a szerzetesrend pápai jóváhagyásának 400., és alapítója, Kalazanci Szent József szentté avatásának 250. évfordulója alkalmából. 

 

Tartalom átvétel