Skip to Content
Január: Fergeteg, Tél, Boldogasszony hava                   2018.Január.22, hétfő, Vince napja.  Holnap Zelma napja lesz.

REFORMÁCIÓ ÜNNEPE KÜKÜLLŐALMÁSON

Október 29-én az 500 éves reformációt ünnepelték Küküllőalmáson. Az Árpád-kori templomban Nt. Hajdú-Nagy István lelkipásztor és Nt. Komáromi István nyugalmazott lelkész tartott Istentiszteletet. A szertartás keretében helyi fiatalok szavaltak verseket.

 

ÉVKÖZI XXXIII. VASÁRNAP - SZEPLŐTELEN FOGANTATÁS PLÉBÁNIA MEDGYES

HIRDETÉSEK:

1. A Háromszék Táncegyüttes előadást tart 2017. november 22-én, szerdán,  19 órai kezdettel a Traube terembe . A szervezők mindenkit szeretettel hívnak és várnak.

2. 2017. november 24-én, pénteken a délutáni szentmise után Sárközi Sándor piarista atya a Kegyes Tanítórendről és a magyar irodalom istenes verseiről tart előadást, a szerzetesrend pápai jóváhagyásának 400., és alapítója, Kalazanci Szent József szentté avatásának 250. évfordulója alkalmából. 

 

Arcok, tájak, emberek a Magyar Szórvány Napján, Medgyesen

  • RMDSZ Szeben Megyei Szervezete:

November 15-e Bethlen Gábor erdélyi fejedelem születésének napja és egyben a Magyar Szórvány Napja is. Medgyesen e napot  A "Székelyföld, arcok, tájak emberek" című fotókiállítással és a Báthory iskola diákjainak és a város két kántornőjének zenei összeállításával ünnepelték meg. A Millennium-házban közel ötvenen jöttek össze Medgyesről, Magyarországról, Székelyföldről és természetesen szinte az összes környező magyarlakta település képviseltette magát.

ÉVKÖZI XXXII. VASÁRNAP - SZEPLŐTELEN FOGANTATÁS PLÉBÁNIA MEDGYES

HIRDETÉSEK:

1. November 15-e a Magyar Szórvány Napja.  Ez alkalom megünneplésére a Medgyesi RMDSZ, a Medgyesi MADISZ,  a Hargita Megyei Kulturális Központ közreműködésével fotókiállítást szervez a Medgyesi Millennium-Házban.  A "Székelyföld, arcok, tájak emberek" című tárlatot Ádám Gyula fotóművész nyitja meg, november 15-én, szerda délután, 18:00 órától. A szervezők mindenkit szeretettel várnak.

2. November 17-én, pénteken, a Nőszövetség Erzsébet napot ünnepel. Ez alkalomból ökuménikus városi nőszövetségi találkozóra kerül sor. Az ünnepi program szentmisével kezdődik délután 16,00 órakor a plébániatemplomban. A szervezők minden érdeklödőt szeretettel várnak.

3. Jövő vasárnap, november 19-én végezzük a megszokott Szent Erzsébet napi gyűjtést a Főegyházmegyei Caritas javára. 

MIÉRT írom alá? – Európa itt vagyok! – a MSPI kapcsán indít versenyt a MIÉRT

  • Medgyesi RMDSZ Szervezet:

Kreatív versenyre hívja a MIÉRT azokat, akik Brüsszelbe szeretnének utazni, hogy belekóstolhassanak a város körforgásába és az európai uniós folyamatokba.

 

A játék az ifjúsági szervezet Facebook-oldalán startol, ahová a jelentkezőknek egy kreatív fotót kell beküldeniük, amelyen szerepel a jogaink.eu felirat valamilyen formában, és meg kell fogalmazniuk Európának szánt üzenetüket. A fődíj egy kétszemélyes háromnapos Brüsszeli tanulmányi út Winkler Gyula európai parlamenti képviselő jóvoltából.

ÉVKÖZI XXXI. VASÁRNAP - SZEPLŐTELEN FOGANTATÁS PLÉBÁNIA MEDGYES

EVANGÉLIUM:

 

          Abban az időben Jézus így beszélt a tömeghez és a tanítványokhoz: ,,Mózes tanítószékében az írástudók és a farizeusok ülnek Tegyetek meg és tartsatok meg ezért mindent, amit mondanak nektek, de tetteikben ne kövessétek őket, mert tanítják ugyan, de maguk nem teszik azt. Súlyos, sőt elviselhetetlen terheket kötöznek össze és helyeznek az emberek vállára, de maguk egy ujjal sem hajlandók mozdítani rajta. Amit tesznek, azért teszik, hogy lássák őket az emberek Szélesre szabják imaszíjukat, és köntösükön megnagyobbítják a bojtokat. Vendégségben szeretnek a főhelyekre ülni, a zsinagógában pedig az első székekbe. Elvárják, hogy az emberek köszönjenek nekik a főtereken, és hogy rabbinak, azaz mesternek szólítsák őket. Ti ne hívassátok magatokat mesternek, mert egy a ti Mesteretek, ti pedig mindnyájan testvérek vagytok. De atyának se hívjatok senkit magatok közül, mert egy a ti Atyátok, a mennyei. És tanítónak se hívassátok magatokat, hisz egy a ti tanítótok: Krisztus. Aki a legnagyobb köztetek, az legyen a többi szolgája. Aki önmagát magasztalja, azt megalázzák, és aki önmagát megalázza, azt felmagasztalják.''

Évközi XXX. vasárnap - Téli időszámítás kezdete

EVANGÉLIUM:

Abban az időben: Amikor a farizeusok meghallották, hogy Jézus hogyan hallgattatta el a szadduceusokat, köréje gyűltek és egyikük, egy törvénytudó alattomos szándékkal a következő kérdést tette fel neki: ,,Mester, melyik a legfőbb parancs a törvényben?'' Jézus így válaszolt: ,,Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szíveddel, teljes lelkeddel és egész értelmeddel. Ez az első és legfőbb parancsolat. A második hasonló ehhez: Szeresd felebarátodat, mint saját magadat. E két parancson nyugszik az egész törvény és a próféták.''

Helló Brüsszel! Helló Strasbourg! – Winkler Gyula EP-képviselő várja gyakornokait

 

Winkler Gyula, az RMDSZ európai parlamenti képviselője újra meghirdeti gyakornoki programját. Ennek értelmében az előző évekhez hasonlóan a MIÉRT idén is 6 fiatalt választ ki, akik 2018-ban 4 hetet tölthetnek Brüsszelben és betekintést nyerhetnek az Európai Parlament körforgásába.

Lezárult a megye régiós programsorozata

Szüreti bál, kirándulás, színház, fotókiállítás, irodalom, néptánc – számos különleges élményt nyújtott idén a XIX. Szeben Megyei Magyar napok rendezvénysorozata. Külön ajándék, hogy mindehhez a kellemes és szép őszi idő is társul szegődött.

Kiskapusi krónika

A reformációra való készülődés a szeptember 19-i galériaavatásal nem ért véget Kiskapuson. Az elmúlt hónap, szeptember 23-án egy csaknem harmincfős csoport érkezett gyülekezetünkbe. Honismereti körúton voltak a szászföldön, és utolsó előtti állomásként meglátogatták a Kiskapusi Evangélikus-Lutheránus Egyházközséget is.

Tartalom átvétel